ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επειδή η επιλογή του ασφαλιστικού συμβούλου με τον οποίο συνεργάζεστε είναι πολύ σημαντική υπόθεση, θα πρέπει να είστε βέβαιοι τόσο για την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και την αξιοπιστία του όσο και των ασφαλιστικών εταιριών που εκπροσωπεί. .

Προσφέρουμε πλήρεις ασφαλιστικές υπηρεσίες και συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες και πλέον καταξιωμένες ασφαλιστικές εταιρίες.


ΖΩΗΣ

Η ιδιωτική ασφάλιση ζωής έχει γίνει πλέον απαραίτητη για κάθε σύγχρονο άνθρωπο.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής έχουν πλέον εξελιχθεί και παρέχουν σημαντικότατες καλύψεις, συμπληρώνοντας τις ελλείψεις των κοινωνικών ταμείων.

Επισκεφτείτε μας για να συζητήσουμε από κοντά ποιό ασφαλιστικό πρόγραμμα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας και μείνετε ήσυχοι πως σε κάθε άτυχη ή δύσκολη συγκυρία θα είμαστε δίπλα σας με παροχές και καλύψεις όπως:

 • Ασφάλιση Ζωής
 • Νοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Απώλεια Εισοδήματος λόγω ασθενείας ή ατυχήματος
 • Σύνταξη και Εφάπαξ
 • Μόνιμη ή πρόσκαιρη Αναπηρία
 • Απώλεια Ζωής
 • Νοσοκομειακό & Χειρουργικό Επίδομα
 • Ελεύθερη Επιλογή Ιατρού και Νοσοκομείου
 • Ασφαλίσεις Επενδύσεων
 • Unit Linked
 • Προσωπικά-Ομαδικά Ατυχήματα

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η κατοικία αποτελεί ίσως το κυριότερο περιουσιακό στοιχείο μιας και η απόκτησή της συχνά συνεπάγεται συνήθως πολυετείς οικονομικές θυσίες. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη έως και επιβεβλημένη ανάγκη η ασφάλιση της κατοικίας με πρόγραμμα Πυρός – Σεισμού.

Τα προγράμματα ασφάλισης που προσφέρουμε διασφαλίζουν την περιουσία σας τόσο από καιρικά φαινόμενα ή φυσικές καταστροφές όσο και από τον ανθρώπινο παράγοντα (κλοπή, φθορά).


Συγκεκριμένα:

 • Ασφάλιση σπιτιών (σεισμός, κλοπή, ζημιές από κλοπή, αέρα, καπνό, πλημμύρα, φυσικές καταστροφές, χαλάζι)
 • Ασφάλιση επιχειρήσεων


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική βάση νόμου.

Το γραφείο και οι συνεργάτες μας φροντίζουν για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας σε καταξιωμένες εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσου Διακανονισμού των Ζημιών και έτσι σε περίπτωση που δεν ευθύνεστε για το ατύχημα και ισχύουν οι προϋποθέσεις του Φιλικού Διακανονισμού, αποζημιώνεστε από τη δική μας εταιρεία, άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία.


Aσφαλίζουμε κάθε τύπου οχήματα:

 • Επιβατικά/Φορτηγά/Ταξί/Τρακτέρ/Φορτωτές/Μοτοσυκλέτες


Οδική Βοήθεια

Πλήρης μορφή παροχής βοήθειας με εξαιρετικά χαμηλή επιβάρυνση καθώς και Παγκόσμια Προσωπική βοήθεια, 24 ώρες το 24ωρο – 365 μέρες το χρόνο.


ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ασφάλιση των κινδύνων αστικής ευθύνης καλύπτει οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζόμενου προσώπου προς τρίτους από μη ηθελημένες υπαίτιες πράξεις ή παραλήψεις που προκαλούν σωματική βλάβη (τραυματισμό – θάνατο) ή περιουσιακή ζημία.

Με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή και τις αυξημένες απαιτήσεις που αυτό συνεπάγεται όσον αφορά πιθανές παραβλέψεις ή βλάβες προς τρίτους, η ασφάλιση αστικής ευθύνης καθίσταται πλέον σημαντική ανάγκη για τους περισσότερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.


Γενική Αστική Ευθύνη

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο και όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) έναντι τρίτων, σε περίπτωση ακούσιας πρόκλησης:

 • Σωματικών βλαβών / θανάτου
 • Υλικών ζημιών


Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Καλύπτεται η εκ του νόμου ευθύνη του ασφαλιζόμενου για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που είναι δυνατόν να προκληθούν από ελάττωμα των προϊόντων ή εμπορευμάτων που διέθεσε ο ασφαλισμένος στα πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας και που προορίζονται και χρησιμοποιούνται από τον τελικό καταναλωτή για ιδιωτική χρήση.


Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του εργοδότη και των νόμιμων εκπροσώπων του έναντι των υπαλλήλων του, για ατυχήματα που συμβαίνουν στους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εργασίας και με ευθύνη του εργοδότη (για τις πέραν του Ι.Κ.Α. υποχρεώσεις).

Η αποζημίωση που μπορεί να κληθεί να πληρώσει ο εργοδότης μπορεί να αφορά σε ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη, αποζημίωση λόγω θανάτου ή αναπηρίας, απώλεια εισοδήματος κ.α.


Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η εκ του νόμου ευθύνη του ασφαλιζόμενου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημίες που είναι δυνατόν να προκληθούν σε τρίτους, λόγω λάθους ή παράλειψης από αμέλεια στα πλαίσια της εξάσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η κάλυψη μπορεί να δοθεί σε:

 • Αρχιτέκτονες / Μηχανικούς (κάλυψη για όλες τις μελέτες που εκπονούν σε ετήσια βάση ή για συγκεκριμένη μελέτη)
 • Ιατρούς
 • Φαρμακοποιούς
 • Νοσηλευτικά ιδρύματα / Κλινικές / Διαγνωστικά Κέντρα
 • Δικηγόρους
 • Λογιστές


ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σε μια εποχή που τα μέτρα και οι περιορισμοί μεταβάλλονται διαρκώς, είναι περισσότερο από αναγκαίο καθένας από εμάς να προστατεύει και να υπερασπίζεται τα έννομα συμφέροντά του.

Γι’ αυτό, σε όποιον επαγγελματικό κλάδο κι αν ανήκετε, όποια κι είναι η οικογενειακή σας κατάσταση ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστείτε κάποια νομική υποστήριξη.

Τα προγράμματα ασφάλισης νομικής προστασίας απευθύνονται σε όλους εσάς και αφορούν όλο το φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας: ιδιώτης, οικογενειάρχης, αυτοκινητιστής, επαγγελματίας, επιχειρηματίας, όλοι μπορείτε να βρείτε το ασφαλιστικό πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες σας, με εξαιρετικά προσιτό κόστος, πανευρωπαϊκή ισχύ και αμεσότητα, 24 ώρες το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου.

Συγκεκριμένα η νομική προστασία καλύπτει:

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής σας
 • Τα δικαστικά έξοδα
 • Τις αποζημιώσεις των μαρτύρων
 • Τις αμοιβές δικαστικών πραγματογνωμόνων
 • Τα έξοδα δικαστικών επιμελητών
 • Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων